• “It is not the place where we are, or the work that we do or cannot do that matters, it is something else. It is the fire within that burns and shines, whatever be our circumstances.” – Amy Carmichael

PORUKA EVAN?ELJA – Milenko Isakov

 

Dragi prijatelju, Biblija ili Sveto Pismo jeste inspirisana i nadahnuta re? živog Boga! U njoj se nalaze poruke koje Stvoritelj sveta želi da prenese svakom ?oveku. On ne želi da ostavi ?oveka u bespomo?nom traganju za istinom, ve? jasno obznanjuje svoju volju. Biblija daje odgovore na suštinska pitanja koja se ti?u svrhe i smisla našeg života na zemlji. Ona daje odgovore na suštinska pitanja koja se ti?u budu?nosti naše planete, smrti, ve?nosti koja predstoji svim ljudima itd. Bog želi da budeš upoznat kako sve te stvari izgledaju sa Njegovog stanovišta.

Biblija u?i da je osnovni i najve?i problem cele ove planete ?ovekov GREH! Da li si znao da je zbog greha prokleta cela zemlja i da zato raste trnje i korov? Da li znaš da žena mora sa mukom da ra?a novoro?en?e, tako?e zbog greha? I da li znaš da je kroz prvog ?oveka Adama došao na ceo ovaj svet greh? Kroz greh je došla smrt i smrt je ušla u sve ljude jer su svi sagrešili. Svaka osoba koja je ro?ena na ovom svetu, nasledila je greh prvog ?oveka Adama.

Greh je stvar koju Bog mrzi. Greh je poput ogromne provalije koja stoji izme?u ?oveka i Boga! Pošto je Bog SVET BOG koji ne podnosi ni najmanju ne?istotu, grešan ?ovek ne može imati zajednicu sa Njim. Nijedan grešnik ne?e opstati pred Božijim svetim licem, ali postoji slavna istina koju Biblija otkriva, a to je da Bog VOLI grešnike i da je zbog svoje neizmerne ljubavi prema njima odlu?io da pruži svima priliku da se oslobode od krivice svojih greha! Pošto je Bog video ?ovekovu nemo? da se u svojim ograni?enim sposobnostima oslobodi od tog zla, ON sâm je odlu?io da premosti tu provaliju greha i da svima nama ponudi šansu da se ponovo spojimo sa Njim! Taj most se zove Isus Hrist!

Kao Bogo?ovek, Isus je hodao na ovoj zemlji i nikada nije zgrešio. Savršeno je udovoljio Bogu svojim bezgrešnim zivotom. Pošto neizrecivo voli grešnike, On je dobrovoljno želeo da za njih i umesto njih NEVINO POSTRADA kao najgori kriminalac. Zbog toga je Isus bio odveden na brdo Golgotu blizu Jerusailma. Tamo je bio razapet na krstu i tamo je umro! Tortura i agonija kroz koju je Isus tada prošao dokazuje Božiju strašnu mržnju prema grehu. Bog nije poštedio sopstvenog sina i to dokazuje Njegovu pravdu i svetost, ali u isto vreme i savršenu ljubav prema nama, grešnicima!

Dragi prijatelju, da li možeš ravnodušno prihvatiti tu ?injenicu da je SVET I PRAVEDAN BOG toliko voleo tebe grešnika, da je bio spreman da svu svoju mržnju prema grehu iskali na svom jedinorodnom sinu? Toliko te je voleo. Toliko je mene voleo! Toliko je voleo sve nas ljude!

Pošto je Bog Otac bio savršeno zadovoljan u?inkom svog sina Isusa Hrista, On ga je tri dana nakon smrti vaskrsao i time potvrdio da je Isus u telu pobedio greh, Sotonu i smrt. To je najve?a pobeda svih vremena! Isus se 40 dana nakon svojeg vaskrsenja vazneo na nebo i seo sa desne strane prestola Božijeg na visini, dokazavši da mu je data SVAKA VLAST I NA NEBU I NA ZEMLJI! Sada svaki grešnik može biti oslobo?en od krivice svojih greha prostom i jednostavnom verom u dovršeno delo Isusa Hrista!

Dragi prijatelju, Isus je umesto tebe poneo kaznu tvojih greha i zato Bog sada ne zahteva da i ti neophodno snosiš tu kaznu! Njegova pravda je zadovoljena! Možeš verom u Isusa Hrista prihvatiti da je On tvoja zamena. Tvoje pokajanje i tvoja želja da zauvek ostaviš greh i zapo?neš novi život bi?e siguran dokaz da zaista veruješ da je On preuzeo na sebe ono što si ti zaslužio (a to je agonija odvojenosti od Boga i smrt), da bi ti NJEGOVOM ZASLUGOM, besplatno dobio oproštenje svojih greha, zajednicu sa Bogom i ve?ni život!

 

Nije li neopisiva Božija ljubav za nas? Poslušajmo sada pesmu koja nas poziva na Golgotu i na novi život u Hristu!


Ka Golgoti

 

Ka Golgoti Isus te zove. Do?i dok ?eka te.

Slušaj Mu glas, u Njeg’ uzdaj se. Zapo?ni život nov.

 

Ka Golgoti, slušaj Mu glas.

Ka Golgoti! Isus te ?eka tam’!

 

 

 

 

 

 

Koren našeg greha leži u želji da živimo svoj život nezavisno od Boga. Sebi?nost! Dovoljni smo sami sebi, Bog nam nije potreban. Želimo da živimo po našoj inteligenciji i razumu. Upravo zbog toga, dragi prijatelju mnogi imaju bedan život tragaju?i za sre?om i mirom.

Nisi li primetio da si i ti tražio sre?u i mir u stvarima koje ti nikada to nisu pružile?

 

Istinska sre?a i mir se pronalaze onda kada se poniziš pred Bogom i kada priznaš da si grešnik, kada se odrekneš sebe i odlu?iš da zauvek ostaviš grešan na?in života, kada kroz pokajanje i kroz veru u Hristovo dovršeno delo za tebe budeš oslobo?en od krivice svojih greha i kada dobiješ presvedo?enje da si postao dete Božije. Tada ti nije žao što te drugi ne razumu ili preziru, spreman si da uzmeš svoj krst i da slediš Hrista, zato što znaš da više nisi u tami greha! O tome upravo i govori slede?e pojanje koje ?emo sada poslušati.


Po?ite za mnom

 

„Po?ite za mnom“, Hristos Spas sinove ljudske zove.

„Odrec’te s seb’, ostav’te svet, grešni?ke pute ove.

Krst, patnju na se uzmite i mom življenju sljedite.“

 

Spase, Tvoj ugled svetli nam ovde na život sveti.

Ko tebi do?e, Teb’ sljedi, u tami ne?e biti!

Ti si nam put, Ti u?iš sâm kako tu valja živit’ nam’.

 

 

 

 

 

 

Kada doživimo Božiju ljubav u Hristu, naša jedina želja jeste da živimo samo za Hrista, tvore?i Njegovu volju i hodaju?i u delima koja je On unapred pripremio za nas. Naše srce doživljava Njegovu dobrotu i blagoslove i ono govori: „SPASE, TEBI ŽIVIM I TEBI SE PREDAJEM“ kao što i kažu re?i slede?eg pojanja.


Spase, Tebi živim

 

Spase Tebi živim, Tebi se predajem,

Spase ja u Teb’ mrem, Tvoj sam u životu i smrti.

Spas mene ve?no blagosilja. Amin!

 

 

 

 

 

 

Gospod Isus je došao da nam dâ život u izobilju! Istinska Božija deca prebivaju u ljubavi i blagonaklonosti svog nebeskog Oca koji se brine za njih, te su oni uvek zadovoljni i zahvalni za sve što Bog dopušta u njihove živote. O tome govori slede?e pojanje koje ?emo sada poslušati.


Ja imam sve

 

Ja imam sve i kli?em ti od sre?e, moj Pastire.

Ništ’ mi nedostat’ ne?e u senci Tvoje dobrote.

 

Ti vodiš me na paše preobilne,

gde radosti Tvog ?istem silne, za dušu daješ. Sitiš me.

 

U sve dane Tebi želim da živim

I u nebu da Tebe Boga slavim.

Dobrotom Tvojom prati me!

 

 

 

 

 

 

Gospod Isus je tre?i dan nakon smrti vaskrsnuo dokazavši da ima vlast i svakoga od nas vaskrsnuti u poslednji dan. Smrt našeg tela je neminovna, ali Hristovo obe?anje za sve Njegove sledbenike jeste slede?e: „Ko mene veruje, ako i umre žive?e“. Oni koji su predali svoje živote Hristu, ne boje se smrti, jer znaju da je to samo prelaz iz privremenog u ve?ni svet, iz raspadljivog u neraspadljivi svet, iz zemaljskog u nebeski svet! Zato je divan trenutak smrti tela, kada prestaje borba protiv greha i kada se svi oni koji su živeli za Hrista premeštaju iz ovog sveta u nebesku postojbinu! Aliluja!


Zbogom

 

1. Zbogom, gle dan mi svanjiva. Svoj mir ve? vidim ja.

Borba presta, dan svanjiva, Gospod me poziva.

 

Refren: Zbogom, idem u mir.

 

2. Zbogom, dugo sam ?ekao na ?as taj radostan,

Kad zemsku tamu probije nebeski svetli dan.

 

3. Zbogom, u zboru an?ela ja ?u tad’pojati

Najlepšu pesmu Siona, u neba postojbi.

 

4. Zbogom, vi verni budite, u pokoj idem ja.

Dok Spas i vas pozove tam’, zbogom, dovi?enja.

 

 

 

 

 

 

Dragi prijatelju, sada si ?uo jednostavnu poruku Evan?elja ili Radosne vesti o Gospodu i Spasitelju sveta, Isusu Hristu. On te poziva da ga uzveruješ srcem i da mu predaš ceo svoj život. Svima koji su Ga primili, dao je vlast da budu deca Božija! Ali, svi koji ne žele da Ga prime i uzveruju, sami su sebe osudili na propast! Sâm Gospod Isus je rekao: „A ko ne veruje, ve? je osu?en“. Ko ne želi da izabere život, taj je izabrao smrt! Ko nema Isusa Hrista, nema život, nego gnjev Božiji ostaje na njemu. Takva osoba je sama izabrala put u ve?nu propast, u ve?nu odvojenost od Boga, u mesto gde više ne postoji tra?ak Božije milosti – u pakao.

Dragi prijatelju, izaberi Hrista, a ne Sotonu! Izaberi život, a ne smrt! Izaberi nebo, a ne pakao! Gospod Isus Hrist je dostojan da primi slavu i od tebe! Predaj mu svoj život!

 

 

Share to Google Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • “I went up to a man and said ‘Jesus loves you’ …but I realised that it didn’t mean anything unless I did it.” – Jackie Pullinger

Copyrighted works are the property of the copyright holders. All works are shown free of charge for educational purposes only in accordance with fair use guidelines. If we have inadvertently included a copyrighted work that the copyright holder does not wish to be displayed, we will remove it within 48 hours upon notification by the owner or the owner’s legal representative.

Verse of the Day

[The Just Live by Faith] For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. — Romans 1:16 (NKJV)

Stay Connected

Recent Comments

Return to Homepage